ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

για το κέντρο

Το OSHO Κέντρο Διαλογισμού: OSHO experience Greece λειτουργεί με άδεια του OSHO Global Connections, του διεθνούς γραφείου για όλα τα OSHO Κέντρα. Είμαστε εκπαιδευμένοι να παρέχουμε οποιαδήποτε δυνατή πληροφόρηση και καθοδήγηση για το OSHO International Meditation Resort , για τους Διαλογισμούς και τις Διαλογιστικές Θεραπείες του OSHO, για ατομικές συνεδρίες και εκπαιδευτικά group.

Το OSHO Κέντρο Διαλογισμού λειτουργεί, κατόπιν ραντεβού, όλη την εβδομάδα, εκτός από τις ημέρες και ώρες που πραγματοποιείται κάποιος OSHO Διαλογισμός, που κάποιος μπορεί να συμμετέχει δίχως προσωπικό ραντεβού.
Μπορείτε να έχετε εμπειρία των τεχνικών διαλογισμού του Osho ατομικά ή ομαδικά, ατομικών συνεδριών και ομαδικών group.
Για τα group και τους ΟSHO Διαλογισμούς μπορείτε να ενημερώνεστε από το πρόγραμμα του κέντρου.

Η Sada και ο Vikrant είναι εκπαιδευμένοι ΟSHO Therapist με πολλές εκπαιδεύσεις και ειδικεύσεις στους OSHO Διαλογισμούς, στις OSHO Διαλογιστικές Θεραπείες, στο ΟSHO Neo Reiki, στο OSHO Art Therapy και σε άλλες τεχνικές διαλογισμού και θεραπείας.

επίσημα κέντρα του Osho στον κόσμο:
http://www.osho.com/el/meditate/places-to-meditate/meditation-centers
OSHO International Meditation Resort
www.osho.com/el