ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

OSHO συμβουλευτική

Η συνεδρία Συμβουλευτική είναι μία διαλογιστική μέθοδος όπου το άτομο έχει την ευκαιρία να κατανοήσει και να ξεδιαλύνει προσωπικά του προβλήματα. Μέσα από αυτήν το άτομο χαλαρώνει, κατανοώντας πλέον ως παρατηρητής τη ρίζα του προβλήματός του. Βιώνει την αλήθεια όπως είναι, όχι μόνο της δικής του αντίληψης. Επανασυνδέεται με τη δική του καθαρότητα και αίσθηση κατεύθυνσης. Η συνεδρία διαρκεί περίπου μία ώρα και δίνεται ατομικά ή σε ζευγάρι.