ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

OSHO διαλογισμός

Η συνεδρία OSHO Διαλογισμός είναι για το άτομο που θέλει να εμπειριωθεί και να κατανοήσει σε βάθος τις οδηγίες μίας τεχνικής διαλογισμού του Osho. Η τεχνική αυτή μπορεί να επιλεχθεί από το ίδιο το άτομο ή να δοθεί από εκπαιδευμένο καθοδηγητή Διαλογισμών του Osho. Καθοδηγούνται και εξηγούνται αναλυτικά και με λεπτομέρεια τα στάδια του κάθε διαλογισμού και η σημασία τους. Η διάρκεια αυτής της συνεδρίας είναι περίπου δύο ώρες.

“Διάλεξε μία τεχνική που σου ταιριάζει, βάλε ολόκληρη την ενέργεια σου σε αυτήν και δε θα είσαι ο ίδιος ποτέ ξανά.”

Osho