ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

OSHO μυστικό ρόδο

O Osho δημιούργησε αυτή τη δυνατή διαλογιστική θεραπεία λέγοντας: “ Έχω εφεύρει πολλούς διαλογισμούς, αλλά πιθανόν αυτός θα είναι ο πιο ουσιαστικός, ο πιο θεμελιώδης… Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη μετά το Vipassana 25 αιώνες πριν.”

Είναι μία διαδικασία τριών εβδομάδων:

Πρώτη εβδομάδα: Γέλιο για 3 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες. Αυτό αφαιρεί όλες τις αναστολές και τις καταπιέσεις που εμποδίζουν το πηγαίο γέλιο και τη φυσική χαρά σου.

Δεύτερη εβδομάδα: Κλάμα για 3 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες. Αυτό ξεσκεπάζει το επόμενο επίπεδο καταπίεσης, όλες τις αγωνίες και τα δάκρυα, και παρέχει ένα μεγάλο ξαλάφρωμα από τον πόνο και τα βάσανα.

Τρίτη εβδομάδα: Ο Παρατηρητής στο Λόφο – 3 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες. Με μία πλήρως καθαρή καρδιά, απλά κάθισε σιωπηλά σε διαλογισμό.

“Τα δάκρυα βγάζουν όλη την αγωνία που είναι κρυμμένη μέσα σου και το γέλιο παίρνει μακριά όλα αυτά που εμποδίζουν την έκστασή σου. ”

Osho